تی وی ست مدرن

در چیدمان امروزی فضای نشیمن من از انواع  میز تلویزیون مدرن  به صورت پیش ساخته یا سفارشی استفاده می شود. سطوح یک دست که عموما با متریال رنگ سفید ساخته می شوند از مشخصه های طراحی به سبک مدرن است .اشکال مورد استفاده طراحی مبلمان  مدرن ن معمولاً ساده مینیمال هستند و به دور از از هر گونه تجملات ت و تزیینات اضافی به کار می روند.


 اگرچه  المانهای به کار رفته دراین سبک  به ظاهر ساده هستند ولی توجه به جزئیات نظیر انتخاب هماهنگ اجزا و حفظ یکپارچگی  طرح اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


شاکله اصلی یک میز تلویزیون مدرن می تواند تنها  صفحه باشد  که در امتداد یک دیوار ادامه می یابد و و با طبقاتی جهت قرار دادن تجهیزات صوتی و تصویری مرتبط تکمیل می‌شود. گاه کشوها و قفسه‌های بازیا درب دار نیز  طراحی این میز ها  دیده می شوند. دستگیره ها در طرح های مینیمال به صورت مخفی در نظر گرفته می شوند و گاه دستگیره هایی  با طرح ساده با متریال فلز، چوب و... در ترکیب با انواع متریال اتخاب می‌شوند.