پروژه قدس

چینش کابینت ها در سبک نئوکلاسیک فلورا با سرستون های ظریف و درب های قاب دار با ابزار یک پله با همنشینی دو رنگ قهوه ای و سفید روکش چوب بلوط سبب تمایز این اشپزخانه شده است .