درخواست نمایندگی

شرایط اعطای عاملیت و نمایندگی در شهر های مختلف به شرح زیر اعلام می گردد :

داشتن فضای مناسب جهت ارائه محصولات که مورد تایید نماینده شرکت باشد .

پر کردن فرم تقاضا در سایت تولیکا توسط شخص درخواست کننده 

داشتن تابعـیت جمهوری اسلامی 

نـداشتن پـیشینه کـیفـری

اقامت دائم در محل تقاضا 

دارا بودن حداقل 30 سال 

ارائـه سـنـد مـلـکـی یا اجـاره نـامـه حـداقـل 3 سـالـه 

داشـتن جـواز کـسب اتـحادیه صـنـایع چوب و مـبلمان 

تـعهد فــروش مـتناسب بـا شهـر عـامـلیت یا نمایندگی 

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم بـرای آقایـان

ثبت نام